Ban sobre anomalies en la qualitat de les aigües

Divendres, 28 de febrer de 2020 a les 00:00

Ban d'Alcaldia

Informació sobre els nivells de nitrats i sulfats de l'aigua de consum

Mitjançant els controls periòdics de qualitat de l'aigua que es compra en alta al municipi de la Llacuna i que se subministra en baixa als usuaris de Santa Maria de Miralles mitjançant la xarxa d'abastament d'aigua municipal, s'ha detectat un augment en el nivell de nitrats superior als valors establerts per la FAO-OMS de 50 mg/l, considerant l'aigua com a NO APTA PER AL CONSUM.

D'acord amb els criteris de la FAO-OMS, la ingesta tolerable de nitrats és de 219 mg/dia per persona. Malgrat això, cal tenir en compte que en determinades persones i en alguns grups de població, la ingesta habitual de quantitats elevades de nitrats pot produir una alteració de la capacitat de transport d'oxigen de la sang (metahemoglobinèmia). 

Aquests grups de població més sensibles són:

  • Les dones embarassades i els lactants.
  • Els adults amb acidesa gàstrica reduïda.

 i altres amb alteracions poc freqüents com:

  • Els individus amb dèficits hereditaris de la forma reduïda de la nicotinamida-adenina-dinucleòtid (NADH)
  • Els individus amb una activitat disminuïda de l'enzim metahemoglobina reductasa, als eritròcits.
  • Els individus amb anomalies estructurals de l'hemoglobina (Hb-Ms).

 
Es recomana que les persones incloses dins d'algun grup de risc dels esmentats, s'abstinguin de consumir aigua de la xarxa per a beure o cuinar. El grup de més risc són els lactants alimentats amb llet artificial, per la qual cosa, a l'hora de preparar biberons, cal utilitzar aigua envasada.

Encara que l'aigua tingui elevats continguts de nitrats, es pot utilitzar per a dutxar-se, rentar la roba o rentar els estris de cuina, sense risc per a la salut.

Pel que fa als sulfats, l'aigua presenta uns nivells de sulfats, superiors al valor paramètric de 250 mg/L, establert a l'annex I part C del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45 de 21 de febrer de 2003); per la qual cosa es classifica com a “aigua apta per al consum segons paràmetres analitzats amb incompliment en sulfats”.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, els sulfats estan presents de forma natural en molts minerals i s'utilitzen en la indústria química, pel que també poden procedir de residus industrials. Els nivells elevats de sulfats poden donar gust perceptible a l'aigua i afavorir la corrosió de les instal·lacions, a més, recomana que no es superi la concentració de 500 mg/l de sulfats, ja que per sobre d'aquests valors es poden produir efectes gastrointestinals. Així mateix, el Ministeri de Sanitat i Política Social recomana mesures correctores de ràpida aplicació  quan es superin aquests nivells de 500 mg/l, qualificant l'aigua com a “no apta per al consum” per valors superiors a 1.000 mg/l.

Per a consultes podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h, trucant al telèfon 938 080 301, o per correu electrònic a st.m.miralles@diba.cat.

L'Alcalde

Santa Maria de Miralles, 18 d'abril de 2019.

Resultats de les analítiques periòdiques de l'aigua de la xarxa d'abastament municipal (documents adjunts a la dreta).

Darrera actualització: 14.06.2022 | 10:53