Ban sobre anomalies en la qualitat de les aigües (Sulfats)

Divendres, 28 de febrer de 2020 a les 00:00

BAN D’ALCALDIA INFORMACIÓ SOBRE ELS NIVELLS DE SULFATS DE L’AIGUA DE CONSUM

Mitjançant els controls periòdics de qualitat de l’aigua que es compra en alta al municipi de La Llacuna i que es subministra en baixa als usuaris de Santa Maria de Miralles mitjançant la xarxa d’abastament d’aigua municipal, s’ha detectat un augment en els nivells de sulfats superiors al valor paramètric de 250 mg/l, establert a l’annex I part C del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament (BOE núm. 9 de 11 de gener de 2023).

RESULTATS ANALÍTICA: 16/05/2023 SULFATS: 761 mg/l

Així mateix, el RD 3/2023 recomana mesures correctores de ràpida aplicació quan es superin els nivells de 500mg/l, qualificant l’aigua com a “no apta per al consum” per valors superiors a 750mg/l. Per tant, en aquets moments pel què fa als sulfats, l’aigua es considera NO APTA PEL CONSUM.

Cal saber que:

o Els sulfats estan presents de forma natural en molts minerals i per dissolució solen trobar-se en concentracions elevades en les aigües subterrànies on abunden els minerals riscs en sulfats.

o Els sulfats també s’utilitzen en la indústria química i poden arribar a l’aigua provinents de residus industrials però les concentracions més elevades solen trobar-se en aigües subterrànies, on els sulfats provenen de fonts naturals.

o En general, la ingesta diària mitja de sulfat provinent de l’aigua de consum, l’aire i els aliments es aproximadament de 500 mg. Els aliments en són la principal font. Tanmateix, en zones on les concentracions a l’aigua de consum són més altes, aquesta pot ser la principal via d’ingesta de sulfats.

o Per sobre de 250 mg/l pot provocar un sabor apreciable en l’aigua de consum i també pot contribuir a la corrosió dels sistemes de distribució.

o Els estudis actuals no permeten determinar amb exactitud a partir de quina dosi els sulfats provoquen efectes adversos sobre la salut, tanmateix a concentracions elevades (per sobre dels 1000-1200 mg/l) pot tenir efectes laxants. S’ha demostrat que el cos humà s’adapta progressivament a aquests nivells alts de sulfats.

Pel què fa als nitrats, l’aigua presenta uns nivells de nitrats, per sota del paramètric de 50 mg/l, establert a l’annex I part C del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament (BOE núm. 9 de 11 de gener de 2023).

RESULTATS ANALÍTICA: 16/05/2023 NITRATS: 19 mg/l

Per a consultes podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00, trucant al telèfon 93 808 03 01, o per correu electrònic a st.m.miralles@diba.cat.

L’Alcaldessa, Yolanda Ruiz Baena

Santa Maria de Miralles, 22 de juny de 2023.

Resultats de les analítiques periòdiques de l'aigua de la xarxa d'abastament municipal (documents adjunts a la dreta).

Darrera actualització: 22.06.2023 | 14:19