Informes Sindicatura de Comptes

Informes Sindicatura de Comptes

En aquest apartat podràs trobar tota la informació relacionada amb els informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

  • Informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al Compte General de les corporacions locals, exercici 2020. Assabentat al Ple en sessió extraordinària de data 27 d'octubre de 2022. Es pot accedir directament a l'informe amb l'enllaç següent: Document - Informe 13/2022

  • Informe 36/2023 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021. Assabentat al Ple en sessió extraordinària de data 18 de març de 2024. Es pot accedir directament a l'informe amb l'enllaç següent: Document - Informe 36/2023

Darrera actualització: 22.04.2024 | 13:37
Darrera actualització: 22.04.2024 | 13:37