Codi ètic contractació

Codi ètic contractació

L'Ajuntament s'ha adherit al codi ètic i de conducta en la contractació pública de la Generalitat. El nou codi ètic i de conducta en la contractació pública aprovat amplia i adapta els principis i valors ètics en la compra pública i els actualitza d’acord amb el nou marc legal, i unifica en un únic apartat les conductes i les bones pràctiques i n’amplia el ventall. La clàusula 3.2 d'aquesta codi ètic que fa referència al sistema de garanties, estableix un canal de consultes, i tal i com s'indica per part de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat, l'ens local que s'adhereixi al Codi ètic i de conducta en la contractació pública haurà de facilitar l'accés de la ciutadania, al canal de consultes, mitjançant un enllaç a la seva pàgina web. Així doncs, per donar compliment al requeriment de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat, l'enllaç per accedir al canal de consultes és el següent:Accés al Canal de consultes en contractació pública

Darrera actualització: 22.04.2024 | 13:22
Darrera actualització: 22.04.2024 | 13:22