Emergència per sequera

Dilluns, 25 de març de 2024 a les 13:00

El nostre municipi en estat d’exepcionalitat per la sequera.

Durant la vigència d’aquest estat, s’adopten mesures correctores per a intensificar l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua d'una manera més efectiva segons el Pla especial d’actuació en situació de d’alerta i eventual sequera aprovat per acord de Govern de la Generalitat el 18 de setembre de 2023. Aquestes mesures s’apliquen progressivament i de manera seqüencial en funció de l’escenari en què es troba cada municipi.

Què representa pel nostre municipi l’estat d’excepcionalitat? 

  • El volum total d’aigua que surt del dipòsit municipal per l’abastament de la població no pot superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques).

  • Resta prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats excepte si és de supervivència d’arbres i plantes amb un reg gota a gota o regadora.

  • Resta prohibit el reg de gespa en tots els casos

  • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar, amb excepció de piscines de nova construcció o que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas. (No es veuen afectades les piscines que s’omplin amb aigua de mar i sense connexió a la xarxa d’abastament d’aigua pública)

  • No es poden omplir ni reomplir piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que tinguin aquests sistema ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

  • No es permet rentar vehicles  d’us privat fora dels establiments comercials autoritzats. Sí es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i placa de matricula amb esponja i galleda.

  • Es prohibeix la neteja de paviments, façanes i similars, públics o privats. Si és permet neteja de finestres  amb galleda i esponja.

  • L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com la neteja del recinte però en les quantitats necessàries per mantenir les condicions sanitàries i només si no disposen d’una font alternativa i exclusivament amb sistema de neteja a pressió.

  • Queda prohibit la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Darrera actualització: 25.03.2024 | 13:49

Enllaços

Imatges