Informació general sobre la COVID-19

Dimarts, 25 de maig de 2021 a les 00:00

 

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva (vigents fins al 6 de juny):

 

HIGIENE

•Higiene freqüent de mans.

•Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).

•Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

•Les reunions es limiten a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

•Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui possible.

•Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.

•Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.

•Distància física interpersonal de seguretat.

•Cridar o cantar afavoreixen la transmissió.

MASCARETA

•Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat:

•A la via pública i en espais exteriors

•En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic

•Al transport públic

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

•Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.

•Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

•Es recomana limitar el contacte social als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

• La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.

• La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

 

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Darrera actualització: 25.05.2021 | 12:49