La Diputació de Barcelona ha lliurat el Projecte per a l'adequació a la visita pública del recinte sobirà del castell de MIralles

Dimecres, 20 de març de 2024 a les 00:00

Els objectius principals del projecte són completar l’excavació arqueològica del recinte sobirà del castell i adequar el seu interior a la visita pública.

El castell de Miralles s’esmenta per primera vegada en un document de l’any 960. D’aquell edifici en resten dempeus uns malmesos murs que delimiten el recinte sobirà i vestigis del que havien estat estances del seu interior. Aquest recinte és de propietat municipal i està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

La relació de la Diputació de Barcelona amb el castell de Miralles va començar l’any 2015, en resposta a una petició feta per l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles l’any anterior. En base a aquell Pla, es van programar, projectar i dur a terme tres fases d’intervenció a l’interior del recinte, cadascuna de les quals incloïa tant la campanya d’arqueologia com la consolidació de les estructures que s’hi anaven descobrint.

Els objectius principals del projecte són completar l’excavació arqueològica del recinte sobirà del castell i adequar el seu interior a la visita pública.

El projecte prescriu, també, totes les actuacions necessàries per a la consolidació de les restes que vagin aflorant, així com els treballs que calguin per a la millora de les condicions d’ús del monument per tal que pugui ser visitat.

Aquest projecte, que dona resposta a la voluntat municipal de protegir i recuperar el castell de Miralles preveu unes obres que s’han pressupostat en 181.564,93€.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 “Treball digne i creixement econòmic” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Imatges: Marc Torra

Documentació

Darrera actualització: 20.03.2024 | 12:59