Mesures locals per minimitzar l'impacte econòmic provocat per la COVID-19

Dimecres, 2 de setembre de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de Santa Maria de Miralles ha aprovat un paquet de mesures econòmiques i fiscals per ajudar a pal·liar la situació generada pel COVID-19 que es detallen a continuació:

Prorrogar el termini de pagament en voluntària de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest impost que es trobava en període de cobrament en voluntària des del passat 3 de març de 2020 ha estat prorrogat fins al 2 de juny de 2020, amb data de càrrec del rebuts domiciliats 1 de juny de 2020, mitjançant resolució de la Diputació de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de març de 2020.

Ampliació del termini de pagament d'impostos i taxes. L'Ajuntament ha demanat a la Diputació de Barcelona l'ampliació del termini de pagament en voluntària d'alguns tributs municipals dels quals en té delegada la recaptació. La resolució de la Diputació de Barcelona de modificació del calendari fiscal 2020 ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 d'abril de 2020.

Les modificacions pel municipi de Santa Maria de Miralles són:

CONCEPTE

DATA INICI

DATA FINAL

DOMICILIACIÓ

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS

04/05/2020

01/12/2020

01/12/2020

IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS

04/05/2020

01/09/2020

01/09/2020

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS

04/05/2020

01/10/2020

01/10/2020

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS

04/05/2020

01/10/2020

01/10/2020 

 

 

 

 

Darrera actualització: 19.05.2021 | 10:24