Oberta la convocatòria per escollir Jutge/essa de Pau de Santa Maria de Miralles

Dilluns, 8 de març de 2021 a les 00:00

Des d'avui 8 de març de 2021 està oberta la convocatòria pública per a l'elecció del Jutge/essa de Pau titular i del Jutge/essa de Pau substitut del municipi de Santa Maria de Miralles fins al 29 de març de 2021, inclòs. Si voleu concórrer a la convocatòria podeu presentar la vostra sol·licitud presencialment a l’Ajuntament en l’horari d’atenció al públic amb cita prèvia o bé per internet, mitjançant una instància electrònica general.

En qualsevol cas, caldrà que ompliu el model de sol·licitud i adjunteu la següent documentació:

1. Fotocòpia DNI (no caldrà la compulsa si feu el tràmit per internet).

2. Currículum vitae on s’especifiqui l’activitat que s’està desenvolupant en l’actualitat.

Les persones que s'hagin presentat i reuneixin les condicions legals, seran escollides pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels seus membres.

Darrera actualització: 19.05.2021 | 10:23