Pla estratègic de desenvolupament de la Vall de la Riera de Carme

Dimecres, 16 de març de 2022 a les 00:00

 Pla Estratègic de Desenvolupament de la Vall de la Riera de Carme

Els ajuntaments de Santa Maria de Miralles, Orpí i Carme es troben enclavats dins de la Serralada Prelitoral Central i integren una unitat geogràfica i vertebradora entorn de la
vall de la riera de Carme (zona PEIN). Alhora, presenten unes necessitats i uns reptes similars que plantegen poder fer front des d’una òptica compartida.
Des d’aquesta perspectiva, neix la voluntat dels tres ajuntaments per a dinamitzar socioeconòmicament els respectius municipis des d’una visió supramunicipal, sumant esforços conjuntament.
Per tant, per poder afavorir un procés de desenvolupament local es planteja la necessitat de comptar amb una planificació estratègica que defineixi quines accions cal impulsar
per revitalitzar el territori, apoderar la ciutadania per creure amb aquest territori com a lloc on viure-hi i, alhora, viure’n i promoure l’impuls de noves activitats empresarials que
contribueixin a frenar l’èxode dels seus joves i a atraure nova població.

La realització del Pla estratègic ens ha donat  l’oportunitat de reflexionar sobre el model de desenvolupament socioeconòmic i dinamització territorial dels nostres municipis. Per fer-ho,
cal partir del model de vida actual, les potencialitats del territori i de les línies primordials que s’han de traçar per avançar en la consecució dels objectius.

A la primera reunió de la Comissió de Seguiment els membres van començar a treballar en tres projectes prioritaris:

1- Gestió Forestal. Recursos Naturals i Medi Ambient

2- Energia

3- Arrelament d'infants i jovent

Per posar en marxa les accions del Pla estratègic cal la implicació de tothom, per això t'animem a participar i a ser membre de la Comissió de seguiment

  • 📱Posa't en contacte amb els ajuntaments de Carme, Orpí o Santa Maria de Miralles
  • 📧 Correu electrònic: pladelavall@gmail.com

 

Darrera actualització: 13.02.2023 | 11:34