Impostos

Gestió dels vostres impostos

En aquest enllaç podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Organisme de Gestió Tributària

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de gestió tributària reservant cita prèvia o bé trucar per telèfon al 932 029 802. I si voleu que us truquem demaneu-ho a la https://orgt.cat/atenciotelefonica

Calendari Fiscal 2024

Aquestes són les dates en que podeu pagar els difrents impostos i taxes del municipi de Sant Maria de Miralles:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats:01/07/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS del 02/09/2024 al 04/11/2024 - Domiciliats:04/11/2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS del 02/09/2024 al 04/11/2024 - Domiciliats:04/11/2024

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA del 01/03/2024 al 03/05/2024 - Domiciliats:02/05/2024

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES del 16/09/2024 al 18/11/2024 - Domiciliats:04/11/2024

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats:01/07/2024

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats:01/07/2024

TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL del 02/09/2024 al 05/11/2024 - Domiciliats:04/11/2024

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats:01/07/2024

Darrera actualització: 20.03.2024 | 13:30
Darrera actualització: 20.03.2024 | 13:30